Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

Měkké techniky a mobilizace

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny. Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě (např. ošetření jizvy, otoky, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly nebo jejich úpony). Léčba probíhá tak, že po vstupním vyšetření lékařem zvolí fyzioterapeut vhodnou techniku.

Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů a nelze je zaměňovat s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají. Měkké techniky ovlivňují tyhle struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. K základním principům při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu patří působení na sval. Tradiční terapie v sobě zahrnuje širokou škálu metod. Z těchto metod používáme nejčastěji postizometrickou relaxaci, nebo antigravitační relaxaci.

Mobilizace jsou zase manuální terapií, kdy znovu nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Mobilizace je prováděna opakovanými jemnými pohyby v místě omezené kloubní vůle. Takto se dají ošetřit jak klouby končetin, tak páteře. Součástí metody jsou i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět sám doma.