Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

Individuální léčebná tělesná výchova

Cílem tohoto cvičení je normalizace nebo podstatné zlepšení pohyblivosti postižených částí těla a náprava motorických poruch. Fyzioterapeut provádí ošetření podle předpisu lékaře a na základě kineziologického rozboru. Současně průběžně sleduje reakce klienta a přizpůsobuje tomu výběr vhodných rehabilitačních technik. Individuální cvičení je zaměřeno na korekci držení těla, úpravu svalových dysbalancí, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, protažení zkrácených svalů, nácvik správného dýchání a správných pohybových stereotypů. Zvolení vhodné metodiky závisí na stavu pohybového aparátu a na zdravotním stavu klienta. Cvičení je vhodné také jako prevence problémů pohybového aparátu a pro zpevnění svalového korzetu. ordolg