Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

YAG  vysokovýkonná laserová terapie 

 

YAG 3  – trojí vlnová délka – poslední trend v laserterapii

Vysokovýkonná  léčba akutních i chronických onemocnění

YAG 3  –  28W laser je ojedinělé svým výkonem a konstrukcí  zařízení, které využívá technologii Super Pulse pracující s  velmi vysokou energií dávky, která je absorbována průchozími  tkáněmi.

YAG laser je v dnešní době nejpoužívanější typ pevnolátkového laseru. Aktivním materiálem je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12)

Tři souběžné emisní vlnové délky  1064, 975, 810 nm s výkonem 28.000 mJ ve zdroji.     Celkový výkon 28W.

 

Vlnová délka 810 nm:
inhibiční účinek na bolest (působí na nociceptory, podél myelinové pochvy a axonů  postižených nervů ).

Vlnová délka  975 nm:
protizánětlivé účinky (ovlivňuje zánětlivé cytokiny, jako TH1 a TH2).

Vlnová délka  1064 nm:
oxidační působení l (stimuluje produkci ATP v mitochondriích).

3 vlnové délky

YAG 3 laser  stimuluje biochemické reakce na buněčnou membránu, což vede k vazodilataci, metabolické stimulaci, změně neurovegetativního a intrakapilárního hydrostatického tlaku, lymfatickou drenáž, stimulace  sodíkové / draslíkové  pumpy, transmembránové iontové stabilizaci, aktivaci cirkulace  a funkčnímu vyvážení metabolické stimulace, urychluje se též proces konverze ATP na ADP + P + E, elektrolytické výměny uvnitř i vně buňky.

 Yag 3 Chronická Sport

 

léčebné účinky

Hlavní terapeutické účinky YAG  laseru :

 • protizánětlivý
 • analgetický
 • antiedématozní
 • biostimulační

Vysoká hloubka průniku  5-7cm    a dávka energie  o vysoké kapacitě na tkáně!

 YAG laser nejčastěji používáme např. na tato onemocnění:

 • svalové spazmy, kontraktury, vertebrogenní syndromy – bolesti zad
 • akutní, subakutní i chronické stavy pohybového ústrojí vč. úrazů
 • záněty šlach, tenisový a oštěpařský loket, Achillovy šlachy, patní ostruhy, karpální tunely
 • artrózy a artritické postižení velkých kloubů
 • bursitidy
 • periferní parézy
 • neuralgie
 • artritidy
 • Rukojeť 2 Chronická

 

YAG LASER 3   je svojí konstrukcí a  parametry  špičkou v oblasti  soudobé laserové terapie. YAG přístroj je nesrovnatelný s jinými  terapeutickými laserovými zařízeními,  pracujícími  jednak  s nižšími výkony a  přístroji jiných konstrukcí, které sami o sobě neumožňují dosažení  hlubšího průniku do tkáně, zejména u  tzv. laserových sprch. Pokud průnik u YAG laseru  28w  je 5-7 cm, u biostimulačních laserů či  „sprch“ nedosahuje průnik  do tkáně mnohdy ani několik málo milimetrů.  Proto  i z našich osobních zkušeností a  22leté praxe s biostimulačními lasery je  efekt  terapie u  výše uvedených diagnoz těmito přístroji  často velmi sporný, zvláště s ohledem na široké rozšíření  různých  laserových přístrojů mezi  laickou i odbornou veřejností. YAG LASER 28W  je  velmi výkonný stroj předurčený pro práci na specializovaných odborných pracovištích  a  je určen  v prvé řadě k  indikaci  a terapii lékařem-specialistou v odbornostech  ortopedie, rehabilitační lékařství, sportovní lékařství  nebo  neurologie.  

 

 

;+