Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

Elektrodiagnostika, elektrostimulace, elektrogymnastika

Pod pojmem elektrodiagnostika rozumíme ve fyzikální terapii stanovení optimálních parametrů impulzů pro dráždění denervovaných svalů (elektrostimulaci) a průběžné hodnocení míry poškození nervů. Elektrostimulačního účinku lze využít na svaly, které jsou z nejrůznějších příčin nefunkční nebo oslabené.

Předpokladem účinné nápravy je elektrodiagnostika (I/t křivka) a nalezení poškozeného svalu, který je nutné včas, účinně a správně stimulovat. Posilování oslabených, ale nikoli denervovaných svalů pomocí dráždění pravoúhlými impulzy se nazývá elektrogymnastika. Indikací k použití je např. prevence ochabnutí svalů z nečinnosti (při zlomeninách, pooperačních stavech,atd.)

Principem této léčby je co možná nejfyziologičtější navození stahování a uvolňování svalového vlákna za účelem jeho posílení a nápravy jeho funkce. Oslabení svalu je totiž následováno přetížením jiného svalu, který je poté bolestivý a především tak zhorší funkci celku, skupiny svalů i svalstva celého těla.