Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

Sonoterapie – ultrazvuk

Při léčbě ultrazvukem neprochází tkáněmi elektrický proud. Jedná se o mechanické vlnění s vyšší frekvencí, než je možné zachytit lidským uchem, které se šíří do hloubky. Jedná se obvykle o 3–5 minutové aplikace. Ultrazvuk se léčebně indikuje u poúrazových stavů, otoků a hematomů, u chronických zánětlivých onemocnění kloubů a dalších degenerativních onemocnění.

Během léčby ultrazvukem se využívá pozitivních účinků mechanického vlnění, které vzniká při jeho aplikaci. Součástí procedury je mikromasáž a následný ohřev tkání, který také vede ke zlepšení lokální cirkulace, zlepšení prokrvení tkáně, což má za následek ústup bolesti, zlepšení lokálního metabolizmu a svalovou relaxaci .

Simultánní aplikaci ultrazvuku a kontaktní elektroterapie (TENS, středně frekvenční proudy) označujeme jako terapii kombinovanou. Tato terapie má výrazný myorelaxační účinek a v současné době je považována za nejúčinnější metodu k odstranění spoušťových bodů a svalových spasmů.

Naše pracoviště disponuje několika přístroji pro terapii ultrazvukem, vč. ultrazvukového  handsfree skeneru.http://www.btl.cz/produkty-fyzioterapie-handsfree-sono