Soukromé rehabilitační centrum
Lázně Nymburk

Diagnostika

Stanovení individuálního léčebného plánu

Součástí léčby je vstupní pohovor s rehabilitačním lékařem, který zahrnuje odebrání anamnézy, provedení základního klinického vyšetření, vyšetření pohybového aparátu a záznam do zdravotní dokumentace. Lékař zhodnotí váš zdravotní stav, upozorní vás na možnosti a rizika a upřesní některé body vámi zvoleného programu.

Na základě vstupního vyšetření lékař stanoví rehabilitační plán, kde podle aktuálního stavu klienta optimálně kombinuje techniky manuální terapie s terapií fyzikální, balneoterapií a stanoví nejvhodnější metodiky individuálního cvičení.    

Kontrolní lékařské vyšetření

Kontrolní lékařské vyšetření zahrnuje kontrolu tolerance procedur, eventuálně jejich úpravu, vyšetření a ošetření aktuálních zdravotních potíží, zhodnocení léčebného efektu, edukace a doporučení léčebného režimu, záznam do zdravotní dokumentace.  

Výstupní lékařské vyšetření

Výstupní lékařské vyšetření slouží ke zhodnocení účinnosti léčby, k doporučení dalšího léčebného režimu. Na základě výstupního vyšetření pak lékař sepíše závěrečnou zprávu, která obsahuje důležité informace o průběhu léčby klienta a léčebném efektu.    

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor, který navazuje na předchozí vyšetření odborným lékařem, je souborem rehabilitačních vyšetřovacích metod sloužících ke stanovení diagnózy a k sestavení terapeutického plánu. Kineziologický rozbor by tedy měl vždy předcházet individuálnímu cvičení. Na začátku takového vyšetření odebere fyzioterapeut anamnézu klienta, ze které vyplynou důležitá fakta, na jejichž základě provede další vyšetření.

Fyzioterapeut hodnotí celkové držení těla, využívá vyšetření pohledem a pohmatem, vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů, svalovou sílu (svalový test), kloubní vůli, vyšetřuje také stav měkkých tkání, svalové dysbalance (nerovnováhy) a funkční pohybové stereotypy, zkrácené a ochablé svaly, rozsahy pohybů, pohybové syndromy, hypermobilitu atd. Smyslem kineziologického rozboru je odhalit případnou svalovou nerovnováhu klienta, která pak bývá častou příčinou různých obtíží a bolestí.